Nyheter

Ny version av KaLog släppt 2018-03-28
I version 1.2_6 har två nya kolumner lagts till på sidan Sludge & Urea. Läs mer under "Ladda ner".

Ny version av KaLog släppt 2016-04-08
I version 1.2_5 har summeringen för AUX GO mätaren, som ändrades i version 1.2_3, korrigerats. Läs mer under "Ladda ner".

Ny version av KaLog släppt 2016-02-22
I version 1.2_4 har månadsrapporten ändrats till att visa ton istället för kubikmeter och smörjoljeförbrukning och landström har lagts till, läs mer under "Ladda ner".

Ny version av KaLog släppt 2016-01-27
I version 1.2_3 har kolumen AUX GO ändrats för löpande värden och kolumner för en ny kompressor har lagts till. Inventeringsdelen visar siffror också i ton.

Ny version av KaLog släppt 2014-12-14
I version 1.2_2 är drivrutinerna för databasen uppdaterade för att det ska gå att använda KaLog med Sql Server 2008 och nyare. Månadsrapporten är också justerad för att visa en annan benämning för bränslet från och med 2015 och framåt.

Ny version av KaLog släppt 2014-09-28
Version 1.2_1 innehåller en inventeringsdel och en utskriftsknapp för månadsrapporten samt att fler avrundningsfel är rättade.

Ny version av KaLog släppt 2014-06-04
En större uppdatering av KaLog är nu klar. Version 1.2 innehåller ett antal nya kolumner och en månadsrapport. Klicka på "Ladda ner" ovan för att läsa mer.

Chalmers börjar använda KaLog 2011-06-17
Den senaste versionen av KaLog, 1.1_7 har nu installerats och börjat användas för forskning och utbildning vid institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers Tekniska Högskola.

Ny version av KaLog släppt 2010-06-26
KaLog finns nu i version 1.1_7 och flera buggfixar och tillägg har gjorts. Klicka på "Ladda ner" ovan för att läsa mer.

Ny version av KaLog släppt 2008-11-27
KaLog har nu uppdaterats till version 1.1_6 för att stödja Internet Explorer 7 samt Mozilla Firefox 3. Ändringen berör sidorna FO, Sludge & Urea, AE, ME samt Compressors.

KaLog utvecklas av Instrument Control Sweden AB 2006-04-03
Utvecklingen av KaLog tas över av Instrument Control Sweden AB i Linköping. En kort presentation av KaLog finns nu på ICS hemsida. (OBS! sedan februari 2009 har jag bytt arbetsplats och sköter nu utveckling själv igen på min fritid)

Över ett års testdata i demoapplikationen på utvecklingssidan 2006-02-06
En ny backup av databasen från Stena Jutlandica från den 2 februari 2006 finns nu att tillgå för att demonstrera KaLog. Det finns nu data från över ett år tillbaka. Det här kommer att underlätta felsökning och dessutom göra det lättare att visa vad KaLog kan åstadkomma.

Namnbyte och ny hemsida 2005-01-22
För att minska förväxlingsrisken med pappersvarianten och underlätta kommersialiseringen av Maskinkladden byter den nu namn till KaLog. I samband med detta lanseras en ny hemsida för att förenkla kommunikationen med nuvarande och framtida kunder.