Ladda ner
Programvara
KaLog: Stena Jutlandica version 1.2_6 (förinställd för databasen på lijusrv003)
- Två nya kolumner på sidan Sludge & Urea
- Summering av de nya kolumnerna i månadsrapporten
- Summering av de nya kolumnerna i årsvyn
- Rättade en bugg i formateringen på ME-sidan

KaLog: Stena Jutlandica version 1.2_5 (förinställd för databasen på lijusrv003)
- Räknaren för AUX GO på sidan FO nollställs varje månadsskifte, det senaste värdet är månadens total. Summering borttagen från FO-sidan och beräkningen ändrad i månadsrapporten.
- Förinställd databas ändrad till lijusrv003

KaLog: Stena Jutlandica version 1.2_4 (förkonfigurerad för databasen ombord på Stena Jutlandica)
- På sidan Month report är enheten ändrad från kubikmeter till ton
- La till summering av smörjoljeförbrukning och landström på sidan Month report
- La till summering av landström på AE-sidan
- Ändrade till ton (HFO & GO) på bunker-sidan och på inmatningssidan för månads-konstanter (HM GO)


Länkar