Ladda ner
Programvara
KaLog: Stena Jutlandica version 1.2_5 (förinställd för databasen på lijusrv003)
- Räknaren för AUX GO på sidan FO nollställs varje månadsskifte, det senaste värdet är månadens total. Summering borttagen från FO-sidan och beräkningen ändrad i månadsrapporten.
- Förinställd databas ändrad till lijusrv003

KaLog: Stena Jutlandica version 1.2_4 (förkonfigurerad för databasen ombord på Stena Jutlandica)
- På sidan Month report är enheten ändrad från kubikmeter till ton
- La till summering av smörjoljeförbrukning och landström på sidan Month report
- La till summering av landström på AE-sidan
- Ändrade till ton (HFO & GO) på bunker-sidan och på inmatningssidan för månads-konstanter (HM GO)

KaLog: Stena Jutlandica version 1.2_3 (förkonfigurerad för databasen ombord på Stena Jutlandica)
- AUX GO kolumnen på AE sidan är flyttad till FO sidan och ändrad till att hantera löpande värden som förbrukningen sedan beräknas från
- En ny kompressor, Jet Assist, har lagts till på sidan Compressors
- Den nya kompressorn finns också i summering för året på sidan Annual report
- Under Inventering på sidan Month report visas olje- och dieselförråd också i ton


Länkar