Om
Teknik
KaLog är en webbapplikation, det innebär att programvaran används genom en webbläsare, i KaLog's fall företrädelsevis Internet Explorer. Andra exmpel på webbapplikationer är internetbanker och hotmail.
Eftersom KaLog är skrivet i Java och JSP har jag valt att använda webbservern Apache Tomcat som är referensimplementationen för Java Servlet och Java Server Pages. Den senaste versionen KaLog är testad på är version 6.0.26 av Tomcat för 64-bitarssytem.
För att lagra den data som matas in i KaLog används databasen Microsoft SQL Server i "Compatibility level: SQL Server 2000 (80)". Den senaste versionen KaLog är testad med är SQL Server 2008 R2 Express för 64-bitarssystem.
KaLogs databaskoppling görs via drivrutinen Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0. Även tidigare versioner fungerar.
För att kompilera och köra Javakoden används Java Standard Edition från Sun. Den senaste versionen av Java som KaLog är testad med är version 1.6.0_20.


Maskinkladd: Stena Jutlandica
Det började 1999 med att Kalle Bohman, som vid den tiden arbetade som 2:e maskinist ombord på Stena Jutlandica, fick en idé. För att bättre kunna uttnyttja den information som skrivs in i maskinkladden började Kalle skriva in informationen i Excel. Utifrån löpande mätarställningar, t. ex. gångtider, kan dygnets gångtider då enkelt beräknas och summeras till månads- och årsrapporter. Informationen kan länkas och enkelt kopplas ihop men andra mätarställningar, t. ex. bränsleförbrukning per dygn. Våren 2003 letade Hugo Egerström efter ett ämne till sitt examensarbete i datateknik. Hugo och Kalle började samarbeta och skapade en första förenklad version av KaLog som då kallades "Stena Jutlandica: Operation Data". I september samma år blev examensarbetet klart. Den applikation som blev resultatet av arbetet saknade dock en del funktionalitet och därför vidareutvecklades applikationen för att kunna tas i drift ombord på Stena Jutlandica för att på sikt också ersätta Excel (som vid det här laget hade använts i 5 år ombord) och pappersversionen av maskinkladden. Den utökade versionen av KaLog har nu använts ombord på Stena Jutlandica sedan i december 2004.


Kalle Bohman
Idékälla och inspiratör. Arbetar som fartygsmaskinist, har arbetat ombord på Stena Jutlandica i många år.
Har också konstruerat Diesel Engine Compression Tester (DEC-tester).


Hugo Egerström
Utvecklare. Arbetar sedan september 2014 som konsult via Alten i Linköping, arbetet med KaLog sker dock på fritiden.